• VHD_1

  Vodohospodářský dispečink

  Vodohospodářský dispečink (VHD) je řešen jako redundantní systém schopný komfortně a výkonně monitorovat více než 1000 měřících stanic. Systém poskytuje jednotné uživatelské rozhraní postaveno na grafickém standardu Microsoft Windows.

 • VHD_2

  Rozvoj VHD na Povodí Vltavy, s.p.

  V roce 2010 došlo k rozšíření stávající funkcionality monitorovacího systému vodohospodářského dispečinku (VHD) na Povodí Vltavy, s.p. Stěžejním úkolem pro ELVAC SOLUTIONS bylo doplnění VHD Task Manageru, který umožňuje archivaci, optimalizaci a předzpracování datových signálů.

 • 3

  Povodí Vltavy, s.p.

  POVODÍ VLTAVY, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

VHD na Povodí Vltavy, s.p.

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. dodává své řešení monitorovacího systému vodohospodářského dispečinku (VHD) na Povodí Vltavy, s.p. Nový dispečerský systém přinesl sjednocenou a přitom otevřenou architekturu.

mapa
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Hasičská 53
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Tel: +420 597 407 511
solutions@elvac.eu

service-57x57Jaký nabízíme zákaznický servis?

 • Servisní připravenost (24/7 – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
 • Servisní zásahy (odstranění vzniklého provozního problému a konfigurace systémů)
 • Dohled nad systémem (nonstop monitorování)
 • Školení uživatelů a administrátorů systémů

tachnology-57x57 Jaké produkty a technologie používáme?

 • CitectSCADA
 • Geografický informační systém (GIS)
 • GSM modemy (GSM/GPRS, CSD)
 • Produkty MOXA – MOXA vyrábí velice rozsáhlé spektrum zařízení
 • Zobrazovací multipanely – EC Telewall

task-57x57Co je úkolem systému VHD?

 • Centrálně shromažďovat údaje z měřících stanic rozmístěných v oblasti působnosti zákazníka
 • Zpracovávat a provádět výpočty výsledných dat
 • Moderním způsobem prezentovat aktuální stav dispečerům a dalším uživatelům
 • Exportovat a publikovat data
 • Archivovat a spravovat data